DLA POZNANIA ZACHOWAŃ

Ponadto można utrzymywać, że dla poznania zachowań niezbędne jest badanie pewnych zjawisk nieobserwowalnych (np. potrzeb, motywów), gdyż niewątpliwie wpływają one na zachowania. Wynika z tego, że badanie zachowań nie musi ograniczać się do danych ekstraspekcyjnych. Dowodzi tego również praktyka badawcza Morrisa. Ponadto nawet.ciągła obserwacja wszystkich zachowań jednostki (co jest trudno wykonalne)nie pozwoli dotrzeć do jej wszystkich wartości. Prześledzenie poglądów głównych nurtów pozytywizmu pozwala stwierdzić, że ich przedstawiciele nie mogą urzeczywistnić jedne­go z podstawowych założeń tej orientacji, jakim jest antynormaty- wizm. Każdy z wybitnych pozytywistów w jakiś sposób odnosił się do problematyki wartości; złudzeniem była nadzieja na budowę so­cjologii z pominięciem tej problematyki, a co najwyżej prowadzi­ła ona do wewnętrznych sprzeczności w ich poglądach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)