EMPIRYCZNE SYTUACJE

Można bowiem wskazać pewne sytuacje empiryczne, w których uznamy pewne zdania wartoś­ciujące a inne odrzucimy. Nie jest bowiem tak, że wyłącznym źró­dłem wartości są czynniki podmiotowe, lecz pewne czynniki zewnę­trzne (przynajmniej w ich genezie), wprawdzie nie tożsame z ty­mi wartościami, ale to samo dotyczy kształtów, barw, zapachów, dźwięków (to co odbieramy poprzez zmysły jest jakościowo odmien­ne od bodźców zewnętrznych, takich jak fale świetlne, drgania powietrza o określonych długościach, częstotliwościach).Stosunek neopozytywistów do wartości, zdań oceniających, jest wyrazem szerszego systemu poglądów funkcjonujących niezależnie od ich doktryny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)