Mieszkanie z rodziną

Mieszkanie z rodziną jest w gruncie rzeczy bardzo fajne. Mamy bliską osobę przy sobie, której możemy się zwierzyć, z którą zawsze możemy porozmawiać o tym co nas boli, aczkolwiek czasami między nami zdarzają się kłótnie. Jednakże czy byśmy mieszkali z

Jak urządzić mieszkanie dzieciom

Dziecko wywraca życie ludzi do góry nogami. W mieszkaniu trzeba stworzyć pokój dziecięcy, który będzie azylem nowego człowieka. W wielu przypadkach rodzice przed narodzinami dziecka planują już jak będzie wyglądał jego pokój, ale to zadanie nie jest proste. Trzeba przyjrzeć

Rynek nieruchomości

Największym marzeniem każdej chyba rodziny na świecie jest szczęśliwe mieszkanie w doskonałych warunkach. W dużych miastach najpopularniejszą formą budowania nieruchomości są oczywiście osiedla i blokowiska, w których często na przestrzeni kilkuset metrów kwadratowych udaje się w kondygnacjach nad sobą ustawić

Opieka nad dziećmi

Każdy kochający rodzic chce dać z siebie wszystko, aby jego dzieci były szczęśliwie miały bardzo dobre życie. Czasami jednak jest to mocno utrudnione chociażby przez warunki mieszkaniowe, jakimi dysponuje dana rodzina. Oczywiście nie jest tak, że walcząc o każdy kawałek

Podejmowanie decyzji

Im większa jest stawka, tym łatwiej można ponieść się emocją. Doskonale wiedzą o tym oczywiście sportowcy, którzy nierzadko mimo doskonałego przygotowania tracą tzw. chłodną głowę, gdy przychodzi do najważniejszych sprawdzianów. Nie inaczej bywa w przypadku zwykłych ludzi, którzy podejmują niejednokrotnie

Pokój dla dziewczynki

Pokoje dla dzieci mogą sprawiać nam wiele problemów zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy do końca przekonani, w jaki sposób je urządzić. Najlepiej pokierować się dzieckiem. Na pewno podpowie nam, w jakich kolorach jego pokoik najlepiej by się prezentował. Pokoje dla

NAJSTARSZE ROMAŃSKIE KAMPANILE

Okna-galerie przyjmowały najczęściej ustalo­ny rytm: najniżej (choć na znacznej wysokości) sytuowano po jednym otworze okiennym z każdej strony (by w przypadku szturmu nie mogło dostawać się przez nie wielu przeciwników na­raz), w następnej kondygnacji — biforia, czyli podwójne otwory, przedzielone

MUROWANE BUDOWNICTWO OBRONNE

Murowane budownictwo obronne zaczęło się w Niemczech wła­ściwie pojawiać dopiero po przejęciu na stałe korony cesarskiej przez władców niemieckich (pierwszym cesarzem rzymskim z sa­skiego rodu Ludolfingów był, od 962 r., Otto I Wielki). Rozpoczął się tu wówczas zakrojony na szeroką

RZECZYWIŚCIE CIEKAWA ARCHITEKTURA

To dopiero w późniejszym średniowieczu o niemieckiej architekturze obron­nej można będzie mówić jako o architekturze rzeczywiście cie­kawej, wiele wnoszącej do rozwoju tego rodzaju budownictwa. Ale wtedy prym będą w nim wieść zakony rycerskie, przede wszystkim zakon krzyżacki, którego budowle obronne

CESARSKIE ZAMKI MUROWANE

Cesarskie zamki — murowane pfalze — na ogół nie dochowały się do na­szych czasów. Z Helnhausen, Wimpfen, Munzeribergu zachowały się tylko ruiny. Do najwspanialszych w XI—XIII w. należał za­mek landgrafów Turyngii — Wartburg. Na początku XIII w. sta­nowił on nawet

NA WYSOKIM WZNIESIENIU

Usytuowany na wyso­kim, trudno dostępnym wzniesieniu, zamek zajmował nieregular­ną przestrzeń o długości około 160 m, szerokości — od północy 60 m, od południa zaś — zaledwie 9 m. Prócz dwu solidnych donżonów, czworobocznego i cylindrycznego (Anebos i Scharfenburg), wchodzących w

GODNE UWAGI NIEMIECKIE ZAMKI ROMAŃSKIE

Z pozostałych godniejszych uwagi romańskich zamków niemiec­kich warto jeszcze wymienić Frauenburg i Wildenberg. W pierw­szym — rezydencji Ulricha von Liechtensteina — głównym elementem warownym był potężny sześciokondygnacyjny czworo­boczny donżon, mieszczący zarazem mieszkanie właściciela (zbu­dowany w XIII w.), wyrastający nad stromą

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)