ROLA ZMIENNYCH

W późniejszej twórczości Durk­heima założenia naturaliśtyczne są przestrzegane coraz mniej ry­gorystycznie. Wyraża się to m.in. w tym, że słabnie u niego zain­teresowanie morfologią społeczną, czyli badaniem materialnych form społeczeństwa (problematyka demograficzna, ekologiczna, an- tropogeograficzna) i ustępuje niemal wyłącznemu zainteresowaniu problematyką świadomości zbiorowej.Rola zmiennych morfolcgicz – nych ulega znacznemu ograniczeniu. W „Sociologie et philosophie” okaże się, że wyobrażenia zbiorowe ”… stają się częściowo autonomiczną, żyjącą własnym życiem… w rezulta­cie, nowe wyobrażenia… mają taki sam charakter: ich bezpośred­nią przyczyną są inne wyobrażenia zbiorowe, nie zaś taki czy in­ny rodzaj struktury społecznej” .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)