WYNIKI WIELU PRAC

Jednocześnie zaś wyniki wielu prac psychologicznych, np. an­kiet przeprowadzonych wśród dorastającej młodzieży przez Bandurę i Waltersa, wykazały, że większość młodzieży agre­sywnej pochodzi z rodzin, w których rodzice sami są agresywni (a więc stosują takie metody wychowawcze). Karzą oni swoje dzieci biciem, ograniczeniami w przywilejach, jednocześnie za­chęcając do agresji poza domem, w kręgu kolegów, i odrzucając potrzebę zależności. W przypadku takich młodych ludzi spoty­kamy się na ogół z poważnym niepokojem zależności: nie oma­wiają z rodzicami swych problemów, nigdy właściwie nie proszą ich o radę, możliwie jak najrzadziej zbliżają się c o nich z otwartymi, pozytywnymi uczuciami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)